Project Description

Stad Gent

De communicatie voor het bewornersproject Muide Meulestede Morgen gaat door mijn handen. Daarbij ligt de focus om vakterminologie of moeilijke woorden eruit te halen en te herschrijven. Dit om een maximale betrokkenheid bij alle bewoners te bekomen. Daarnaast geef ik ideeën aan bij de uitwerking van de huisstijl door het communicatiehuis De Blauwe Peer.